Welkom op de site van Stichting Al-Hoeda. Op deze site willen wij u een inzicht geven in het reilen en zeilen van onze Stichting. Officieel is Stichting Al-Hoeda in 2007 opgericht door een groep actieve inwoners van Overschie met Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Deze groep wilde graag op eigen kracht religieus, sociaal, maatschappelijk en culturele activiteiten organiseren voor bewoners en uiteraard stond onmoeting hierbij centraal. De Stichting was in deze jaren voornamelijk intern gericht en uiteraard om een fundering te leggen voor een sterke organisatie.

Dit bestuur heeft zich ten taak gesteld om dit met alle trots te continueren. Met hierbij ook een externe focus en te kijken naar de positie van de stichting binnen de Rotterdamse en in het bijzonder de Overschiese gemeenschap. Ons bestuur bestaat momenteel uit 3 bestuursleden en hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid binnen het bestuur. Het bestuur is er om de belangen van de bezoekers te dienen, zowel binnen de Stichting als daarbuiten. Eén van onze kenmerken is om maximaal open en transparant te zijn in ons handelen. Indien u ergens mee zit, dan kunt u altijd een van de bestuursleden aanspreken in de Stichting. Indien u liever via de mail wilt communiceren dan kan dat via info@alhoeda.com.

Uiteraard ontmoeten wij u graag in onze stichting.

Het bestuur,
Stichting Al-Hoeda