De activiteiten van Stichting Al-Hoeda hebben tot doel om voor de achterban van de Stichting, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van een breed activiteitenaanbod voor jong en oud.
Stichting Al-Hoeda doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De stichting wil graag blijven investeren in samenwerking op lokaal niveau, met wijkbewoners en sociaal-cultureel en maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokkenen op hun eigen manier kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk).
Om onze doelstellingen te realiseren worden gedurende het hele jaar activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten kunnen worden onderverdeeld, conform onze missie, in hoofdzakelijk religieuze en educatieve activiteiten en sociaal, cultureel en maatschappelijke activiteiten.

Religieuze en educatieve activiteiten

-Gebedsdiensten
-Individuele religieuze hulpverlening
-Organiseren van weekendlessen
-Lezingen over religieuze onderwerpen
-Educatieve activiteiten
-Religieuze ceremonien/plechtigheden

Sociaal, cultureel en maatschappelijke activiteiten

-Voorlichting en organisatie sociaal, culturele en maatschappelijke activiteiten
-Ondersteuning en begeleiding individuele hulpverlening
-Charitatieve en humanitaire activiteiten
-Recreatieve activiteiten