Visie
Stichting Al-Hoeda streeft ernaar om een ideale maatschappelijke rol te vervullen en heeft een breed en gemengd achterban uit Overschie en omgeving. Stichting Al-Hoeda heeft zowel een visie ten aanzien van maatschappelijke kwesties, als educatieve zaken en onderwerpen betreffende de religie. 
Stichting Al-Hoeda streeft ernaar om problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen. Onderlinge saamhorigheid en respect tussen verschillende bevolkingsgroepen staan hoog in het vaandel. Om dit te bereiken ondernemen wij pogingen om een bijdrage te leveren aan maatschappelijk georiënteerde zaken. Hiermee wil Stichting Al-Hoeda in samenwerking met verschillende partijen knelpunten oplossen. Daarnaast streven wij ernaar om bepaalde maatschappelijke problemen te voorkomen, door een preventieve houding in te nemen en vanuit zelfreflectie. Stichting Al-Hoeda is een geliefde plaats en speelt een belangrijk plek in het leven van een moslim. Het is het centrum van het Islamitische gemeenschapsleven. Het verrichten van het gezamenlijke gebed is één van de belangrijkste verplichtingen van een moslim. Het gezamenlijk gebed heeft vele spirituele en sociale voordelen. De volgende thema’s binnen onze visie staan centraal: kennis, respect, positieve bijdrage, verantwoordelijkheid en begrip. Onze visie heeft een sociaal, open en maatschappelijk karakter. De deuren staan voor iedereen open.

Missie
Onze missie: Belangenbehartiging in de breedste zin van het woord van moslims met een soennitische achtergrond. Het helpen versterken van de Islamitische identiteit en om van daaruit ook maatschappelijk betrokkenheid te doen bevorderen. Invulling hieraan wordt hoofdzakelijk doormiddel van twee soorten hoofdelijke activiteiten gegeven:

1) Religieuze en educatieve activiteiten
2) Sociaal, cultureel en maatschappelijke activiteiten